KKD Çantası

KKD Çantası

KDD Çantası gibi taşımada kullanılan çantalar düşük maliyetlerle personeli yormadan alet, kıyafet, ekipman taşımak için kullanılır. Çantalarımız el ve sırt çantası olarak 2 çeşittir.

Kişisel Koruyucu Donanım Çantası

KDD çantası işyerlerinde bulunulan çalışma ortamına göre, çalışanları tehdit eden risklerden ve tehlikelerden korumak, meydana gelecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için kullanılan, özel olarak tasarlanmış iş güvenliği malzemelerinin genel adıdır. Bu malzemelerin taşındığı çantaya kişisel koruyucu donanım çantası denir.