Tam Vücut Koruma Emniyet Kemeri

Emniyet Kemerleri

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri gibi Emniyet Kemerleri belirli işler yapılırken kullanılan ve giyilen, çok değişik şekillerde yapılan çeşitli (tiplerde) emniyet kemerleri vardır. Emniyet kemerleri ile birlikte emniyet ipi, çalışılan yere ve riske göre ( gerekli durumlarda) bağlantı kancası, düşme durdurucu, şok önleyici ve hayat ipi de kullanılabilir.

Bir çok ülkenin, güvenlik kemerlerinin modellerinin belirlenmesi, yapılış şekli ve testlerinde uyulması gereken (zorunlu) kurallarla ilgili ulusal standartları vardır. Ülkemizde yürürlükte bulunan İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü’ nün (İSİG T) 529. maddesinde “Emniyet kemerleri; kromlu kalın kösele kayışlardan veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet kemerleri, en az 12 cm genişliğinde 6 mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü en az 1150 kg olacaktır… denilmektedir. Emniyet kemerlerinin (bütün tiplerinin) yapımında göz önünde bulundurulması gereken nokta; eğer kullanıcı düşerse fiziksel zarar riskini en aza indirmek , aynı zamanda kullanıcının işine en az engel olmaktır.

Tam Vücut Koruma Emniyet Kemeri

Tam Vücut Koruma Emniyet Kemeri giyildiğinde – kullanıldığında, bir düşme anında vücut üzerine etki eden kuvvet sadece gövdeye (bele) bindirilmeden bacaklarda dağıtılarak absorblanır – engellenir.

Bir düşme durumunda meydana gelen darbe kuvvetinin miktarına etki eden üç önemli faktör vardır:

– Düşen insanın ağırlığı,

– Düştüğü mesafe,

– Durma veya durdurmanın birden bire veya kademeli oluşu.

Bu faktörlerden üçüncüsü olan durdurmanın birden bire veya kademeli oluşu diğer iki faktörden daha önemlidir.

Çalışma metodu, bir yükseklikten düşme riskine maruz kalınan sürenin uzunluğu ve sıklığı gibi bir çok faktör güvenlik kemerlerinin tipini seçme kararını etkiler.

bkz.