Kurumsal

Hakkımızda

Kuruluşumuz işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.Kuruluşumuzda iş güvenliği konusunda deneyimli ve uzman mühendisler, iş sağlığı konusunda deneyimli işyeri hekimleri hizmet vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına verilen değerdir. Bunun yanında; işyerinde meydana gelen işkazaları için gerek yargıda bilirkişi gerekse iş müfettişleri tarafından incelemelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi getirilip getirilmemesine bağlı olarak kusur tespiti yapılmaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi oranında, sorumluluk ve kusur azaltmakta ya da hiç olmamaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin yapmış oldukları denetimlerde aynı kriterler değerlendirilmektedir. 4857 sayılı iş yasasında doğrudan yer alması yanında, işkazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde eğitimin öneminden hareketle, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmemiş olmasında hem denetimlerde idari para cezaları uygulanmakta hem de işkazası kusurlandırmalarında işverene kusur verilmektedir. İşkazası ve meslek hastalığının, bir işçinin ağır yaralanması, sakat kalması, ölümü gibi sonuçlar doğurması halinde, birkaç yüz binlerle ifade edilecek tazminatlar söz konusudur. İşveren kusuru oranında bu tazminatları ödemek durumunda kalmaktadır. Ayrıca şikayete bağlı olmaksızın savcü tarafından açılan kamu davalarında TCK göre 2 ay – 15 yıl arasında hapis cezaları öngörülmektedir. İşte bu tazminatları ödememek ya da en az oranda ödemek ve hapis cezaları riskiyle karşı karşıya kalmamak için iş saglığı ve güvenliği yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Misyonumuz

Uzmanlığımız, deneyimlerimiz ışığında özgün hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımlarıyla müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına birebir proaktif ve sonuç odaklı cevap veren çözümler geliştirmektedir.

Vizyonumuz

Yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılan başarılı konumunu sürekli geliştirerek iş güvenliği hizmetlerinde Türkiye’de en iyi olmak, ileri uygulanabilen methodolojik bilgisi, dinamik vr yetkin kadrosuyla, girişimci, sağduyulu, müşteri odaklı yaklaşımıyla “mükemmel hizmet şirketi olmak” tır.